Guidë lokale: Fatjon Necaj
Nr. tel: +355 684359210
Email: necaj.guide@gmail.com
Gjuhet e huaja: Jo
Guidë lokale: Florim Kolndreu
Nr. tel: +355 685597238
Email: brisa.rourism@gmail.com
Gjuhet e huaja: Anglisht
Guidë lokale: Ndue Mitri
Nr. tel: +355 673881231
Email: curraj.tourism@gmail.com
Gjuhet e huaja: Greqisht
Guidë lokale: Lulash Necaj
Nr. tel: +355 685770842
Email: mserri.tourism@gmail.com
Gjuhet e huaja: Anglisht
Guidë lokale: Afrim Gjergji
Nr. tel: +355 682966766
Email: afrimgjergji@gmail.com
Gjuhet e huaja: Greqisht, Italisht
Guidë lokale: Viktor Prebibaj
Nr. tel: +355 682537875
Email: v.prebibaj@gmali.com
Gjuhet e huaja: Anglisht
Guidë lokale: Fatjon Markaj
Nr. tel: +355 686477025
Email: fatjoni.guide@gmail.com
Gjuhet e huaja: Anglisht
Guidë lokale: Florim Bushgjokaj
Nr. tel: +355 684201237
Email: btosha.tourism@gmail.com
Gjuhet e huaja: Greqisht
Guidë lokale: Fatjon Perpali
Nr. tel: +355 685265733
Gjuhet e huaja: Jo
Guidë lokale: Gjergj Lazri
Nr. tel: +355 682070749
Email: vrana.guide@gmail.com
Gjuhet e huaja: Jo